עצרת מחאה לבני עיר אל-חסכה בשל ניתוק המיים על ידי הכיבוש הטורקי

אל-חסכה – סאנא

בני העיר אל-חסכה ביצעו היום עצרת מחאה על מעשי כוחות הכיבוש הטורקי אשר ניתקו את מי השתיה ושללו את זכותם של מיליון נפש מבני העיר ופרברה להנות מהמיים, בנוסף לכך למחות על הפרותיה של מיליציה קסד הנתמכת על ידי כוחות הכיבוש האמריקאי, בין השאר הצקת  התושבים שבמרכז העיר.

המשתתפים בעצרת נשאו שלטים בגנות הכיבוש הטורקי ושכירי החרב שלו, ומעשי מיליציה קסד שגוזלת את אוצרות העם.

המשתתפים בעצרת גינו גם את השתיקה הבינ”ל כלפי הפרות אלו, הנעשות על ידי הכיבוש הטורקי ועל ידי המיליציות הנתמכות על ידי הכיבוש האמריקאי.