מפלגת אל-ו’יפאק הלאומית נאצריסטית במצריים : הקשר הדוק בין הטרור לבין אדוניו

קהיר – סאנא

ראש מפלגת אל-ו’יפאק הלאומית נאצריסטית במצריים מוחמד רפעת

הדגיש בקהיר כי ההתקפות הישראליות החוזרות ונשנות נגד שטחים סוריים בתזמון עם התקפות ארגוני הטרור, מוכיחות את הקשר ההדוק בין הטרור לבין ממציאיו ומממניו בארה”ב ובטרקיה אשר נתנו יד מסייעת לארגונים אלה ועודדו אותם להרחיק לכת עם הפשעים הנפשעים שלהם.

רפעת הדגיש עוד כי סוריה תשיג את הניצחון מול הטרוריסטים והשכירים שסופם להסתלק יחד עם אלה  שתמכו בהם כמו הקולוניאליזם, הציונות והריאקציונריות הערבית.

הוא הבהיר כי ההליכים הכלכליים והשרירותיים אשר הטיל המערב על המדינה הסורית, מהווים חלק מהמלחמה שהוכרזה נגדה, ובה בעת מהווים הפרה בוטה נגד כל החוקים הבינ”ל, אבל הם מעולם לא יוכלו להשיג את מבוקשם רק הודות למעמד שהחזיקו בני העם הסורי.