דיונים סוריים אלג’יריים לחיזוק שיתוף הפעול המשותף בין שתי המדינות בתחום העבודה והתעסוקה

אלג’יריה- סאנא

שר העבודה ,התעסוקה והביטוח הלאומי של אלג’יריה אלהאשמי ג’עבוב דן עם שגריר סוריה באלג’יריה נומיר אלע’אנם את הדרכים לחיזוק שיתוף הפעולה בין שתי המדינות והשותפות הקיימת בתחומי העבודה והתעסוקה.

לפי הודעת משרד העבודה של אלג’יריה, במהלך הפגישה שנתקיימה במטה המשרד ,נסקרו ההזדמניות לשיתוף פעולה הדן צדדי ,ואת יחסי האחווה ההיסטוריים המחברים את סוריה ואלג’יריה , בנוסף לדיון בנושאים בעלי התעניינות משותפת .

השר ג’עבוב הדגיש את נכונות משרדו להעצים את ההתייעצויות ,ולהגיש הצעות מתאימות לפיתוח העבודה המשותפת.

מצידו השגריר אלע’אנם הביע את נכונותה של סוריה לקבוע מסגרת לפיתוח יחסי שיתוף הפעולה הדו צדדי ולגישור ההתייעצויות ,במיוחד באמצעות חילופי ההתמחות והחוויות .

שני הצדדים הסכימו לעבוד יחד כדי לאחד חזונות ולעבוד בעתיד להעלת רמת שיתוף הפעולה הדו –צדדי ,כדי להתאים שאיפותיהן של שתי המדינות האחוויות ,ולדחוף דינמיקה חדשה לגוון את תחומי השותפות בניהם.