הכיבוש הטורקי ושכירי החרב שלו הפגיזו את הכפרים שבאזור תל אביד

אל-רקה – סאנא

הכיבוש הטורקי ושכירי החרב שלו מקרב הטרוריסטים חידשו את הפגזת בתיהם של האזרחים שבכפרים הנמצאים במערב תל אביד  בפרבר אל-רקה.

מקורות מקומיים מסרו לכתב סאנא כי כוחות הכיבוש הטורקי ושכירי החרב הפרו-טרקיים תקפו באש הארטילריה את בתי התושבים בכפרים קוברלק, קזעלי וקור חסן מערבית תל אביד, וכתואה לכך נגרמו נזקים לבתים ולרכוש.