מערך השבטים הסוריים : אנו תומכים בצבא הערבי הסורי ומתנגדים לכיבושים הטורקי והאמריקני

חמא – סאנא

המשתתפים במערך השבטים הסוריים הדגישו את דבוקותם באחדות שטחי סוריה ואת השתייכותם למולדת האם שלהם. גם כן הם הדגישו את התיצבותם מאחורי הנשיא מר בשאר אל-אסד ואת התנגדותם לכיבושים הטורקי והאמרקיני ואת תמיכתם בצבא הערבי הסורי עד שחרורם של כל שטחי סוריה הכבושים.

בהודעה שפרסמו השבטים בתום פגישתם היום בעיר חמא הכריזו על התנגדותם לכל נוכחות זרה ובלתי חוקית בשטחי סוריה, וגינו את הסנקציות המוטלות על הסורים, והדגישו כי הנכסים הטבעיים הם בבעלותו של העם הסורי.

בנוסף לכך, הם הביעו את התנגדותם לכל שיתוף פעולה עם כוחות הכיבוש הזרים, וקראו למשפחות הסוריות שהגרו משטחיהם לחזור לבתיהם כדי לתרום בשיקום המולדת.