מסע גילוי כישרונות המצוינות המדעית נמשך ו-1402 סטודנטים משתתפים בבחינות השלב השני של האולימפיאדה המדעית הסורית

דיר אל-זור

דמשק – סאנא

1402 תלמידים ותלמידות מהשנה הראשונה בבית הספר התיכון ממחוזות שונים השתתפו בבחינות השלב השני של האולימפיאדה המדעית הסורית 2021/2020 בהתמחויות /מתמטיקה ,פיזיקה,כימיה אינפורמטיקה וביולוגיה.

מי שמצליח בתוצאות הבחינות הללו יעפיל לבחינות השלב השלישי והאחרון שייערך במהלך חופשת הלימודים של בתי הספר במרכז בחינה אחד יקבע במועד מאוחר יותר.

דמשק

דיר אל-זור

חומס

אלחסכה

לטקיה