הבישוף חנא מחדש קריאתו לקהילה הבינ”ל להפסיק את פשעי הכיבוש נגד הפלסטינים

אלקודס – סאנא

הבישוף עטאללה חנא , הארכיבישוף של סבסטיה והכנסייה היוונית האורתודוקסית חידש את קריאתו לקהילה הבינ”ל להפסיק את פשעי הכיבוש הישראלי נגד העם הפלסטיני ,ארצו וקדושותיו.

סוכנות וופא ציטטה את חנא שאמר בהודעה משלו כי תוקפנות המתנחלים הישראלים אתמול על הכנסייה אלג’ות’מאניה באלקודס הכבושה וניסיונם להצית אותה הוכחה חדשה על פיראות הכיבוש והגזענות שלו.

חנא ציין כי עיר אלקודס הכבושה נמצאת בסכנה ממשית כתוצאה ממה שהיא נחשפת אליו מהתקפות ישראליות שמטרתן להשמיד את ההיסטוריה התרבותית שלה ויהודה ,והדגיש כי התקפות אלה לא ירתיעו את העם הפלסטיני להמשיך בעמידתו האיתנה על אדמתו ולהגן על המקומות הקדושים של המוסלמים והנצורים.