ראש הממשלה המהנדס חוסין ערנוס ביקר בבית הזקוק בחומס