כוזברי: הסיבוב הרביעי בוועדת הדיון בחוקה דן בעקרונות הלאומיים ובהחזרת הפליטים

ז’נבה – סאנא

ראש המשלחת הלאומית לישיבות ועדת הדיון בחוקה בז’נבה, ד”ר אחמד אל-כוזברי, הדגיש כי הסיבוב הרביעי של ישיבות הוועדה, שהסתיים אתמול, עסק בכמה נושאים, כולל העקרונות הלאומיים והתיק להחזרת הפליטים, בנוסף לתיק ההומניטרי ולצורך הטיפול הדחוף בתיק זה , הוא סירב כל תכנית  בדלנית בשטחים הסוריים .

אל-כוזברי הבהיר במהלך מסיבת עיתונאים בז’נבה כי במהלך הסיבוב השלישי והרביעי נדונו העקרונות הלאומיים, שכן המשלחת הלאומית הציגה בסיבוב השלישי מספר עקרונות המיוצגים על ידי הזהות הלאומית והמגוון התרבותי.

בסיבוב זה דנה המשלחת הלאומית בתיק החזרת הפליטים ודחתה כל תכנית בדלנית בשטחים הסוריים,בנוסף להתיק ההומניטרי ולצורך לטפל בו בדחיפות מכיוון שהוא משפיע על כל  האזרחים הסורים.

 אל-כוזברי הדגיש כי השתתפות המשלחת הלאומית הייתה חיובית ופתוחה להצעות ולדיונים בכל נושא, והוסכם לקבוע את המועד לסיבוב החמישי בסוף החודש הבא.