מבזקים

וועדת דיוני התחוקה ממשיכה את פגישות הסיבוב הרביעי בג’נבה

ג’נבה – סאנא

בהשתתפתן של המשלחת הלאומית הסורית ושאר המשלחות האחרות, המשיכה וועדת דיוני התחוקה את פגישות הסיבוב הרביעי שלה בג’נבה זה היום החמישי והאחרון ברציפות.  

יש לציין כי הסיבוב הרביעי של פגישות הוועדה המדוברת כבר נפתח בג’נבה ביום שני שעבר ובמהלכו הדגישו חברי המשלחת הלאומית צורך לאמץ  את נושא חזרת הפליטים כעיקרון לאומי מקיף בשל חשיבותו מכל הבחינות ובמיוחד מבחינה הומניטרית, ובכן אין לתת לתיק הזה כל צביון מדיני שהוא ובמקביל יש להסיר את הסנקציות שהטיל ציר הרשע על המדינה הסורית.