מבזקים

שכירי החרב של הכיבוש הטורקי גונבים את עמודי החשמל של רשת המתח הגבוה באזור אבו ראסין בריף אלחסכה

אלחסכה – סאנא

שכירי החרב של הכיבוש הטורקי מארגוני הטרור המשיכו לגנוב את המשק, התשתיות ורכושי התושבים בכפרים הפרוסים בהם ,אשר גנבו לפנות בוקר את עמודי החשמל בנפת אבו ראסין בריף אלחסכה הצפוני.

מקורות מקומיים ציינו כי שכירי החרב של הכיבוש הטורקי מהטרוריסטים פרקו את העומדים ומגדלי החשמל של רשת המתח הגוה בכפרי באב אלח’יר ,אום עושבה ,ואלדאו’דיה השייכים לנפת אבו ראסין בפרבר אלחסכה הצפוני כדי להעבירם ולמכור אותם לסוכנים טורקים .