מבזקים

שלטונות הכיבוש ממשיכים לייהד את אל-קודס וחברון

אל-קודס הכבושה – סאנא

שלטונות הכיבוש הישראלי עודנם ממשיכים לעבות את צעדי ההתנחלות בשתי הערים אל-קודס הכבושה וחברון שבגדה המערבית, במטרה לייהד אותן ולטשטש את זהותן הערבית/פלסטינית בנוסף לפגיעה באתרים ההיסטוריים שם.

ראוי להדגיש כי מעשים ישראליים אלה מיועדים לבצע את תוכניות הסיפוח של הישות הישראלית בתמיכה ישירה מצד ארה”ב בעת שהקהילה הבינ”ל יושבת מהצד בחיבוק ידיים ומתעלמת מהרשלנות הישראלית אשר גורמת לאי ביצוען של ההתחייבויות כלפי העם הפלסטיני, ובכן ישנו צורך דחוף בביצוע ההחלטות הבינ”ל המדגישות את אי לגיטימיות הצעדים ההתנחלותיים שיש להפסיקם מיד.