השגריר אלא : יש להימנע מפוליטיזציה של תיק המהגרים הסורים בשל הטרור ולתמוך במאמץ ממשלת סוריה להקל על שיבתם

ג’נבה – סאנא

בהודעה בפני הוועדה הביצועית של נציבות האו”ם לענייני פליטים בג’נבה אמר נציג סוריה הקבוע ליד האו”ם חוסם אל-דין אלא כי סוריה כבר הדגישה כי הכיבוש הישראלי ממשיך להיות הגורם המרכזי לטרגית ההגירה הכפיתית שלה נחשפו חצי מיליון סורי מבני הגולן הסורי, ומיליוני פליטים פלסטינים, שנשללה מהם זכות החזרה למולדתם ,במקביל לפעולות התוקפניות, הכיבוש הזר והטרור המכוונים מבחוץ, והסנקציות החד צדדיות אשר היוו בשנים שעברו גם הם גורמים מרכזיים למשברים האנושיים באזור.

השגריר אלא הוסיף כי מלחמת הטרור התכפירי ומלחמת הטרור הכלכלי המתבטאת בהליכים כפיתיים חד-צדדיים מהווים גם הם גורמים מרכזיים לסבלם האנושי ולהגירתם בכפייה של הסורים.

השגריר אלא חזר על הצורך לגיבוי מאמצי ממשלת סוריה כדי לענות למצב האנושי בסוריה ולהקל על שיבתם של המהגרים, רחוק מתכתיבים מדיניים שהמדינות המסייעות חותרות להכפיף אותם על פעילות הסוכניות האנושיות הבינ”ל.