שכירי הכיבוש הטורקי פושטים על שני הכפרים אלקאטוף ותל ד’יאב באזור ראס אלעין וגונבים רכוש התושבים

אלחסכה – סאנא

שכירי החרב של הכיבוש הטורקי מארגוני הטרור המשיכו בפשעיהם נגד התושבים באזורי פריסתם בריף אלחסכה ,ותקפו היום את תושבי שני הכפרים אלקאטוף ותל ד’יאב באזור ראס אלעין שבצפון מערב העיר.

מקורות מקומיים מסרו לסאנא כי קבוצות טרוריסטיות משכירי המשטר הטורקי מצוידות בכלי נשק שונים ,כיתרו הבוקר את שני הכפרים אלקאטוף ותל ד’יאב באזור ראס אלעין ,ופשטו עליהם מכמה צירים ,תוך התנגדות התושבים הלא חמושים אשר מנעו אותן לחפש בבתים שלהם.

המקורות ציינו כי קבוצות הטרור עדיין פרוסות בכמה שכונות בשני הכפרים ,פשטו על כמה בתים ,וגנבו את רכוש התושבים באיום הנשק ורודפות אחר מספר תושבים .