התפוצצות אופנוע ממולכד ליד חסם של שכירי הכיבוש הטורקי בריף אלחסכה

 אלחסכה – סאנא

אופנוע ממולכד התפוצץ בסביבת כפר אלריחאניה בדרום ראס אלעין .במסגרת של כאוס ,יריבות וחיסולים בין ארגוני טרור באזורים בשליטת הכיבוש הטורקי ושכירי החרב שלו בריף אלחסכה.

כתב סאנא על פי מקורות מקומיים מסר כי אופנוע ממולכד התפוצץ ליד מחסום לשכירי של הכיבוש הטורקי מארגוני הטרור בסביבת כפר אלריחאניה בדרום ראס אלעין בריף אלחסכה ,דבר שגרם להרס  רב במקום.