הריגת שניים מחמושי מיליציה קס”ד בתקיפה במטען נפץ בדרום אלחסכה

אלחסכה – סאנא

שניים מחמושי מיליציה קס”ד הנתמכת על ידי כוחות הכיבוש האמריקני נהרגו בפיצוץ מטען נפץ ברכב שהיו נוסעים בו בסביבת עיר אלשדאדי שבדרום אלחסכה.

מקורות מקומיים מסרו לסאנא כי מטען נפץ נטמן על ידי אלמונים התפוצץ במכונית צבאית של חמושי מיליציה קס”ד הפועלת בפקודתו של הכיבוש האמריקני כשעברה בסביבת עיר אלשדאדי בריף הדרומי של אלחסכה ,דבר שגרם להריגתם של שניים מחמושי המיליציה לאלתר.