ילד נפל חלל במזרח דיר א-זור במוקש של קס”ד

דיר אזור – סאנא

מקורות אזרחיים בדיר אזור מסרו כי מוקש אשר השאירו חבורות קסד בין המוקשים שהטמינו בסביבות העמדות שלהן ואזורי פריסתן בפריפריות של א-רקה , אל-חסכה ודיר א-זור, התפוצץ כאשר עבר אחד הילדים בסביבות לידו בעיירה א-סוסה בפריפריה המזרחית של דיר א-זור והוא מיד נפל חלל.