הלישכה הלאומית להגנה על האדמה :שלטונות הכיבוש מרחיבים פעולות ההתנחלות בטולכרם בהכנה לביצוע תוכניות הסיפוח

אלקודס – סאנא

הלישכה הלאומית להגנה על האדמה וההתנגדות להתנחלות של אש”ף הדגישה כי שלטונות הכיבוש הישראלי מרחיבים פעולות ההתנחלות בעיר טול כרם שבגדה המערבית ,במסגרת ביצוע תוכניות לסיפוח חלקים מהגדה המערבית ,וזה מהווה הפרה ברורה לחוק הבינ”ל והחלטות הלגיטימציה הבינ”ל הבינ”ל ,המדגישות אי לגטימיות ההתנחלות בשטחים הפלסטיניים הכבושים ודורשת להפסקתה.