כוחות הכיבוש הורסים בית וגורפים אדמות בדרום חברון

אלקודס – סאנא

כוחות הכיבוש הישראלי פרצו היום לעיירה מסאפר יטא דרומית לעיר חברון שבגדה המערבית ,הרסו בית וגרפו שטחים מאדמות הפלסטינים.

מתאם וועדות ההתנגדות לגדר וההתנחלות ראתב אלג’בור מסר לסוכנות וופא כי כוחות הכיבוש ובלווית כמה דחפורים פרצו למזרח העיירה הנ”ל ,הרסו בית וגם פרצו לשכונת ח’לאל אלעדרא ,וגרפו שטחים מאדמות הפלסטינים ,במטרה להרחיב התנחלות מוקמה באזור.