סינדיקט של צ’כיה מורביה וסילזקו מדגיש כי התוקפנות הישראלית החוזרת נגד סוריה מוכיחה את האופי הפשעני לישות הכיבוש

פראג – סאנא

הסינדיקט של צ’כיה מורביה וסילזקו הדגיש כי התקיפות הישראליות החוזרות ונשנות נגד סוריה מדינה ריבונית מהוות הפרה לחוק הבינ”ל ומוכיחות את האופי הפשעני של ישות הכיבוש .

חבר וועדת החוץ בסינדיקט מארטין ביץ’ גינה בהודעה לכתב סאנא היום בפראג כי התוקפנות האחרונה נגד סוריה מוכיחה את אופי העוולני למדיניות הישראלית הפראית.

ביץ’ הדגיש כי ממשלת הישות עוינת  ועוולנית והתגבוה להתנהגותה טמונה בהטלת סגר על משטר האפרטהיד הזה ,והחזרת השטחים הערביים הכבושים.