מפגש המפלגות והכוחות הלאומיים והפן-ערביים בלבנון : זיכרון ציון יום ייסודם של הצבאות הסורי והלבנוני מאשר את צמידות מסלולן וגורלן של שתי הארצות

ביירות – סאנא

מפגש המפלגות והכוחות הלאומיים והפן-ערביים בלבנון הדגיש כי זיכרון ייסודם של שני הצבאות הסורי והלבנוני טומן בחובו את קשרי האחדות ואת צמידות מסלולן וגורלן של שתי הארצות האחויות, סוריה ולבנון.

בהודעה שפרסם המפגש לרגל ציון הקמתם של שני הצבאות הסורי והלבנוני כי שני הצבאות הקריבו הקרבות רבות בעימות עם קבוצות הטרור וזרועותיהן המשולבות עם האויב הציוני ששמו להן במטרה לשבור את המבצר האחרון המתנגד לתוכניות חיסול השאלה הפלסטינית והתנגדות הלאומית הערבית.