סוריה התגברה על ארמניה בפתח אליפות העולם של תחרויות בתי הספר