יירוט משוריינים אמריקניים ע”י הצבא הערבי הסורי בתל תמר

אל-חסכה – סאנא

כתב סאנא בעיר אל-חסכה מסר כי חיילים של הצבא הערבי הסורי יירטו 3 משוריינים אמריקניים שעברו ליד מחסום צבאי סורי בכפר מנסף תחתאני בריף תל תמר ואילצו אותם לחזור בכיוון בסיסיהם הבלתי לגיטימיים .

ראוי לציין כי תושבי כפרים רבים בריף אל-חסכה ומאז הקמת הבסיסים האמריקניים הבלתי לגטימיים כבר יירטו טורים אמריקנים רבים ואילצו אותם לסגת אחורה .