אתר סלובקי : הטרוריסטים בסוריה הנתמכים על ידי ארדואן מהווים נטל כבד על משטרו

פרצלווה – סאנא

האתר ההאלקטרוני הסלובקי הלווני זבראפי הדגיש כי הארגונים הטרוריסטיים שהגיש להם נשיא המשטר הטורקי כל מיני התמיכה בסוריה ,מהווים נטל גדול על משטרו וסכנה ביטחונית על טורקיה עצמה.

האתר ציין בדו”חו כי קביעת אזורי הפחתת ההסלמה בסוריה ,וההשגים שהושגו על יד הצבא הערבי הסורי הנהנה בתמיכת בעלות בריתו ובעיקר רוסיה ,הווה כי מתחם התימרון מול הטרוריסטים הנתמכים על ידי טורקיה , צר בצורה רבה.

האתר הוסיף כי העברת הטרוריסטים האלה על ידי המשטר הטורקי מסוריה ללוב ללחום בצבא הלובי ,מזהיר מפני כי ארדואן מביע חשש מפריסת הטרורסטים  האלה בכל טורקיה ,הוא שוקל להעברתם ולחלק אותם ברחבי אירופה ,דבר שמהווה איום ביטחוני רציני למדינות היבשת הזו.