כתב סאנא לפי מקורות אזרחיים .. נפילת חללים ופצועים בקרב האזרחים כתוצאה להתפוצצות מכונית ממולכדת באזור ראס אל-עין שבפריפריה הצפון-מערבית של העיר אל-חסכה