ו’אקים : מה שמכונה חוק קיסר בא במסגרת התוכנית התוקפנתית נגד סוריה

ביירות – סאנא

יו”ר תנועת העם בלבנון הציר לשעבר נג’אח ו’אקים אמר כי  מה שמכונה חוק קיסר  מכוון נגד שני העמים הסורי והלבנוני, ובא במסגרת התוכנית התוקפנתית הציו-אמריקנית נגד סוריה.

ו’אקים אמר בהצהרה שמסר היום כי מה שברור הוא הליך זה נועד להרעיב את בני עמינו בשתי הארצות לבנון וסוריה, והוא בא במסגרת המלחמה האמריקנית-ישראלית נגד סוריה, גם כן הוא נועד  להרעבתו והכנעתו של העם הלבנוני, ולהחליש את יכולתו להתנגד למה שמכונה עסקת המאה שיש לה השלכות מסוכנות על לבנון, וקרא להתעלמות מההליך האמריקני ולהחרים אותו..  

ובהקשר אחר הדגיש ו’אקים כי נשק ההתנגדות המתמודדת עם האויב הציוני וחמדנותו, נסמך בלגיטימיותו על  רצונו וצורכיו של העם כדי להגן על ארצו ואוצריו.