מבזקים

לאחר השעיה של חודשיים וחצי חידושו הלימודים באוניברסיטאות ובמכונים להשלמת הסמסטר השני של השנה האקדמית הנוכחית

דמשק – סאנא

לאחר השעיה של חודשיים וחצי, היום ההתחדשות חידושו הלימודים באוניברסיטאות ובמכונים להשלמת הסמסטר השני של השנה האקדמית הנוכחית לשנת הלימודים 2019/2020. בתזמון עם חידוש בחינות החנוך הפתוח לסמסטר הראשון, תוך התחייבות הצעדי המנע שננקטו נגד מגפת קורונה.