מבזקים

עריקאת קורא לפתוח בהליכים מידיים נגד תוכניות הכיבוש הישראלי

אל-קודס הכבושה – סאנא

מזכ”ל הוועדה הביצועית של אש”ף סאאב עריקאת חזר וקרא למדינות העולם שיכירו במדינת פלסטין ויפתחו בהליכים מידיים כדי למנוע מהישות הישראלית שתבצע את תוכניותיה ההתנחלותיות באמצעות סיפוח חלקים מהגדה המערבית.

הוא הדגיש עת פגישותיו עם נציגי מדינות האיחוד האירופי ומדינות אחרות בעולם, את הצורך להפוך את עמדותיהן הדוחות את תוכניות הכיבוש הישראלי בעל פה, לעמדות מעשיות, ובכן לפתוח בהליכים רציניים נגד התוכניות האלה.

עריקאת דרש מהחברה הבינ”ל שתתחשבן עם הישות הישראלית על הפשעים שבצעה בקרב בני העם הפלסטיני ועל ההפרות נגד החוק הבינ”ל, דבר הדורש ממנה לבצע את החלטות מועה”ב המדגישות את אי לגיטימיות ההתנחלות הישראלית בתוך השטחים הפלסטיניים הכבושים.