אל-ג’עפרי הדגיש את חשיבות המרצת הכלים של האו”ם ללא כפילות מימדים ופוליטיזציה

ניו יורק – סאנא

הנציג הקבע של סוריה באו”ם, ד”ר בשאר אל-ג’עפרי, הדגיש את חשיבות המרצת הכלים והאמצעים שבבעלות האו”ם בתחום השמירה על השלום והביטחון הבינלאומיים, ללא כפילות מימדים ופוליטיזציה.

אל-ג’עפרי ציין במהלך מושב ההתייעצויות הבלתי פורמלי שקיימה העצרת הכללית של האו”ם אתמול באמצעות שיחת וידיאו, לדיון בטיוטת ההצהרה הגלובלית לרגל חגיגות ה-75 שנה להקמת האו”ם, כי כל תהליך לפיתוח כלים של האומות המאוחדות צריך להיות תואם את האמנות של האו”ם.

אל-ג’עפרי הבהיר את החשיבות שבאישור המחויבות לעקרונות המרכזיים של האמנות, ובראשם שוויון זכויות וריבונות לכל המדינות, שמירה על עצמאותן הפוליטית ושלמותן הטריטוריאלית, וזכותם של העמים להגדרה עצמית, בהדגישו כי הנצחת יום השנה הזה היא הזדמנות להפעיל את הכלים של הפעילות הבינלאומית באופן שמבטיח את התייחסות לתופעות חוסר שוויון, המאבק בטרור, שינויי האקלים ומגפות בריאותיות שהן האתגר האחרון העומד בפני עולמנו.