ביום זכרונם של החללים .. בלבם של הסורים הזכייה בכבוד הנפילה למען המולדת היא כמעין אור, ובספר הגאווה היא כבוד רב