שני פלסטינים נפצעו מירי כוחות הכיבוש בצפון רצועת עזה

אלקודס – סאנא

שני פלסטינים נפצעו היום מירי כוחות הכיבוש הישראלי בצפון רצועת עזה הנצורה.

סוכנות מעאן דיווחה כי חיל הים הישראלי פתח באש מקלעים לעבר סירות הדייג של הפלסטינים בים מול אלסודאניה בצפון הרצועה ,דבר שגרם לפציעתם של שני פלסטינים ,וזאת במסגרת מדיניות התוקפנות הישאלית נגד הפלסטינים בשטחים הכבושים למנוע אותם ממקורות פרנסתם.