משרד הבריאות: נרשמו שלושה מקרים חדשים של הידבקות בנגיף קורונה