11 מדילות סך השתתפות אלסוידאא בסיום אליפות הרפובליקה של האתלטקיה