כתב סאנא: מידע על שליטת יחידות הצבא הערבי הסורי על הר שחשבו האסטרטגי אחרי היפגשות הכוחות המתקדמים מכיוון כפר עו’ייד עם הכוחות מהצד האחר