משלחת מטעם מועצת העם מצטרפת לעבודות המושב ה- 14 של העצרת הפרלמנטרית התיכונית

 אתונה – סאנא

במסגרת עבודות הישיבה הכללית ה-14 של העצרת הפרלמנטרית התיכונית אשר נפתחו אתמול באתונה הבירה היוונית, נשא    ראש המשלחת וחבר מועצת העם מוחמד עיזת ערבי כאתבי, נאום בו ציין להתערבות המערבית והאזורית הבוטה בענייני סוריה בנוסף לתמיכה הבלתי מוגבלת בטרוריסטים חימושית ופיננסית במטרה ליצור כאוס וחורבן באזור.

הוא הדגיש כי כל מי שחפץ בחיסול הטרור, אז צריך הוא להתחייב בהחלטות מועה”ב הרלוונטיות ולא להטיל על העם הסורי סגר והליכים כלכליים שרירותיים וחד-צדדיים המביאים לידי הרעבתו של העם הזה החף מכל פשע.