יחידות הצבא גילו בית חולים שדה כולל ציוד רפואי ותרופות מסעודיה וקטר משרידי הטרוריסטים בעיירה חייאן בריף חלב

חלב – סאנא

כתבת סאנא מסרה כי במהלך השלמת העבודות, יחידות הצבא הערבי הסורי גילו במהלך הסריקות בעיירה חייאן בפרבר חלב הדרום מערבי,בית חולים שדה כולל מערכות ,ציוד רפואי ותרופות ממקורות של סעודיה וקטר בנוסף לכמה רכבים בהשתמשות הטרוריסטים להעביר את הנפגעים שלהם.