המפקדה הכללית של הצבא הערבי הסורי ובהודעה משלה הדגישה כי גיבורי הצבא שחררו עשרות כפרים ועיירות בפריפריה המערבית והצפונית של חאלב

דמשק – סאנא

המפקדה הכללית של הצבא הערבי הסורי ובהודעה משלה הדגישה כי גיבורי הצבא הערבי הסורי ובצעדים ממוחשבים ובמבצעים איכותיים וממוקדים שחררו עשרות כפרים ועיירות בפריפריה המערבית והצפונית של חאלב, מידי הארגונים הטרוריסטים שהשתמשו באזרחים שם כמגן אנושי, לעכב את התקדמותו של הצבא  הערבי הסורי לשחרר את השטחים מידי הארגונים הטרוריסטים לפי החוק הבינ”ל.

המפקדה הכללית של הצבא הערבי הסורי ציינה בהודעה שלה כי גיבורי הצבא הערבי הסורי עלה בידם לממש את המשימות שלהם ביכולת ובאיכות גבוהה ובזמן שיא, לשחרר את עשרות הכפרים והעיירות בפריפריה הצפונית והמערבית של מחוז חאלב.

המפקדה הכללית הבהירה כי יחידות הצבא שחררו את העיירות שייח עלי ,אגד 46 ,אורום אלכוברא ,אורום אלסוגרא, כפר נאהא ,כפר דאעל ,כפר חמרה ,בשנטרה,באביס, מעארת הארתיק, עויגל ,חריתאן ,חיאן ,ענדאן,ביאנון ,אליירמון ,ומספר גדול של שכונות מגורים בנוסף לבתי החרושת וכמה תלים חולשים באזור, ופתיחת שני המעברים מיזנאר ומגיירז בפריפריה המערבית של חאלב ובעיר סראקב כדי להבטיח את יציאתם של האזרחים בשלום ולשים קץ לסיוט הטרור התכפירי.

המפקדה הכללית של הצבא הערבי הסורי סכמה את ההודעה שלה כי יחידות הצבא הערבי הסורי ממשיכות במבצעים שלהן למען שחרור כל השטחים הסוריים ולמגר את ארגוני הטרוריסטים משם.