מצלימת סאנא מלווה מבצעי הסריקות והערכות יחידות הצבא וכחות הביטחון של הפנים בעיירה אלמנסורה במערב חלב אחרי שחרורה מידי הטרור

חלב – סאנא

מצלימת סאנא לוותה את מבצעי הסריקות והערכות יחידות הצבא הערבי הסורי וכחות הביטחון של הפנים בעיירה אלמנסורה במערב חלב אחרי שחרורה מידי הטרור.