שיחות לשיתוף-פעולה לבנית טחנות ולהרחבת חילופי מצרכי מזון

דמשק – סאנא

שר סחר הפנים ושמירת הצרכן ד”ר עטף אל-נדף ומזכ”ל ועדת פתוח היחסים הכלכליים בין איראן וסוריה ויועץ סגנו הראשון של נשיא איראן חסן דנאי פר דנו בדרכים לחזוק וקידום יחסי שיתוף הפעולה הכלכלי וסחר חלפין בין שתי המדינות.

השיחות בפגישה התמקדו בפרויקטים ששני הצדדים הגיעו להסכמה לבצועם בסוריה, ובעקר בקשר להקמת טחנות ושיקום טחנות אחרות, בנוסף להרחבת סחר החלפין בין שתי הארצות .

השר אלנדף הדגיש את דאגת ממשלת סוריה לקידום יחסי שתוף הפעולה וסחר החלפין בין המוסדות וחברות שתי הארצות כדי להתמודד עם הסנקציות הכלכליות האמריקניות המוטלות על שני העמים.

דנאי פר מצדו ציין את עומקם של יחסי שתוף הפעולה הקימים בין שתי הארצות, ואת הנצחונות של הצבא הערבי הסורי, והדגיש את דאגת ארצו לביצוע הפרויקטים שסוריה צריכה להם, ולענות לצורכי השוק, בין השאר מזון ומצרכים נוספים.