מקור צבאי : ארגוני הטרור ובשיתוף פעולה עם טורקיה מפברקים מתקפה כימית מדומה במערב חלב ואידלב

 דמשק – סאנא

מקור צבאי מסר כי ארגוני הטרור משקיעים עתה מאמץ בתמיכה טורקית כדי לפברק מתקפה כימית מדומה במערב חלב ואידלב ולהאשים לאחר מכן את הצבא הערבי הסורי בכך, ובכן לאלץ אותו שיפסיק ויבלום את המבצעים שלו שם.

המקור אמר עוד כי ארגוני הטרור נהגו לעשות כן בכל פעם שכוחות הצבא הערבי הסורי מתקדמים בקרבות שלהם כדי לשחרר את האדמה מציפורני הטרור ובה בעת להגן על האזרחים, ומטעמים אלה מתכננים ארגוני הטרור בשיתוף פעולה עם טורקיה כדי להאשים את הצבא ולאלץ אותו שיוותר על המבצעים שלו, אבל פברוקים אלה מצד הטרוריסטים הפכו לידועים ואף אחד לא מאמין בהם, והם לא יועילו לטרורסטים האלה למען שישיגו את מבוקשם, ובכן כל עובר ושב יודע עתה מאה אחוז כי אין לצבא הערבי הסורי נשק שכזה ומעולם לא השתמש בו.