המועצה הלאומית הפלסטינית קוראת לקהילה הבינ”ל לנקוט בצעדים מבצעיים להתמודד עם עסקת המאה

אלקודס – סאנא

המועצה הלאומית הפלסטינית חידשה את סירובה לשום תוכניות ,עסקאות וניסיונות לפגוע בחוקים של העם הפלסטיני לפי החלטות הלגטימיות הרלוונטיות ולפי עיקרונות החוק הבינ”ל.

המועצה בהודעה משלה שסוכנות וופא ציטטה קראה לקהילה הבינ”ל לנקוט בצעדים מבצעיים להתמודד עם עסקת המאה ,ושום תוכנית מפירה את הזכויות הפלסטיניות בהגדרה עצמית ,החזרה לארצם והקמת המדינה הפלסטינית העצמאית ובירתה עיר אלקודס לפי החלטות האו”ם.