עריקאת : עסקת המאה מסורבת ואין תחליף להקמת המדינה הפלסטינית

 אלקודס- סאנא

מזכיר הוועד הפועל של אש”ף סאאב עריקאת הדגיש כי עסקת המאה מסורבת ואין תחליף ליישום החלטות לגטימיות בינ”ל ,והקמת מדינה פלסטינית בגבולות הרביעי ביוני שנת 1967 ובירתה אלקודס.

סוכנות וו’פא ציטטה את עריקאת שאמר היום כי עסקת המאה היא הבטחת בלפור שנייה שהפלסטינים יכשילו אותה בעמידתם האיתנה וחיזוקים באדמותיהם.

עריקאת קרא לצורך עמידת הקהילה הבינ”ל בפני התוכניות הציו –אמריקניות הקולעות לחיסולה של השאלה הפלסטינית.

עריקאת ציין להמשיך לפעול עם מועצת הביטחון, עצרת האו”ם ,מועצת זכויות האדם ,בית דין של צדק ובית דין פלילי בינ”ל לשאת באחרויותיהם נוכח מי שרוצה להשמיד את החוק הלגטימי והבינ”ל.