מקור צבאי : התקפה במספר גדול על ידי טרוריסטי ג’בהת –אלנוסרה בכיוון יחידות הצבא המתמקמות בדרום ובדרום מזרח אידלב

אידליב- סאנא

יחידות של הצבא הערבי הסורי הפועלות בריף אידליב נלחמו עם קבוצות טרור תקפו את הנקודות הצבאיות הנפרסות בריף המשוחרר מכיוון מערת אלנועמאן.

מקור צבאי דיווח לסאנא כי ארגוני הטרור הסלימו לפנות בוקר התקפה אלימה על ידי טרוריסטי ארגון ג’בהת אלנוסרה בכיוון יחידות הצבא המתמקמות בדרום מזרח אידליב.

המקור הוסיף כי הטרוריסטים יכלו בשמוש כלי נשק שונים הכולל בהם רכבים ממולכדים ובתחת חפוי אש אינטנסיבי לחדור לכמה נקודות התמקמות הצבא בכיוון אלתח, אבו חריף ואלסמקה .

המקור הבהיר כי יחידות הצבא החזירו את הערכותן פעלו הטב לספוג את ההתקפה ומנעו מהטרוריסטים לפתח אותה.

המקור ציין כי הקרבות עדין נמשכים עם טרוריסטי ארגון ג’בהת אלנוסרה ושאר ארגוני הטרור השייכים לו לאורך קווי המגע .