דיונים סוריים-איראניים לשיתוף פעולה בשיקום בתי ספר, הדפסת ספרים ופיתוח חינוך מקצועי וטכני