גשמים עזים צפויים ושלגים במרומים הגבוהים

דמשק – סאנא

הטמפרטורות יהיו עדין גבוהות מעט מהרגיל לעונה בשל השפעתו של אפיק נמוך.

השירות המטאורולוגי מצפה היום כי מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד מעונן גשום החל מהאזורי הדרום והמערב ,מלווה בסופות רעמיים.

ינשבו רוחות מזרחיות קלות עד מתונות באזור החוף עם משבים במהרות יותר מ-80 קמ”ש והים בינוני בגובה הגלים.