אגם של סכר בלוראן בפריפריה הצפונית של לטקיה נמלאה מיים בשל הגשמים העזים