ראשי מועצת העם והממשלה יחד עם מספר של שרים הגישו במעון השגרירות האיראנית שבדמשק את התנחומים על נפילתו חלל של המפקד סולימאני