פריצת עבודות הוועידה הכללית ה- 20 של התאחדות המורים הערבים בדמשק

דמשק – סאנא

בחסותו של הנשיא בשאר אל-אסד ובהשתתפותן של משלחות אשר באו מ-13 מדינות ערביות, נפתחו היום בדמשק עבודות הוועידה ה- 20 של התאחדות המורים הערבים תחת הסיסמה (עם העמידה האיתנה וההתקוממות הולך ומתחזק תפקידם של המורים הערבים בהגנת הזהות הלאומית בפני האתגרים עד השחרור המלא והניצחון).

יש לציין שבאי המאורע ידונו במהלך 3 ימים במצבו של תהליך החינוך והלימוד במדינות ערב ובדרכי פיתוחו וסילוק הקשיים הנערמים בדרכו, בנוסף לקשרי שיתוף הפעולה בין המדינות החברות בארגון זה.