מבזקים

הסטודנטים שלנו בקובה מחדשים את עמידתם לצד מולדתם סוריה

האוונה – סאנא

סטודנטי סוריה הלומדים בקובה הביעו את עמידתם לצד מולדתם סוריה , וחידשו את אמונתם להישאר נאמנים לה.

הסטודנטים ציינו כי במהלך פגישה שאורגנה בתיאום עם סניף קובה של האיחוד הלאומי לסטודנטי סוריה ,ועם הממונה לענייני הקונסוליה והתרבות בשגרירות סוריה ליד קובה אריג’ סולימאן להגשמת הניצחון הסופי בקרוב על הטרור במולדתם, והדגישה את האימון בחזרת הביטחון והיציבות בכל רחבי סוריה בזכות ההקרבות שהצבא הערבי הסורי הגיש והעמידה האיתנה של העם מאחורי הנהגתו הנבונה ,ובמהלך הפגישה נידונו כמה סוגיות של הסטודנטים בקובה והדרכים לפתור אותן.

מצידה סולימאן הדגישה כי השגרירות הסורית בקובה שקדה להגיש כל ההקלות לטובת הסטודנטים.