מבזקים

פריצת מרתון דמשק הראשון כאות תמיכה בבעלי /מוגבלות נפשית/

דמשק – סאנא

בהשתתפותם של 3500 תושבים פרץ היום באתר הספורט ” אל-פייחאא” שבבירה הסורית, מרתון דמשק הראשון המיועד לתמוך בבעלי /מוגבלות נפשית/.

המאורע הזה אורגן על ידי ממסד האולימפיאדה המיוחדת הסורית בשיתוף פעולה עם משרד החינוך לרגל היום העולמי של בעלי /מוגבלות נפשית/.

יש לציין כי מדינות העולם מציינות את היום העולמי של בעלי /מוגבלות נפשית/ בשלושה לחודש דצמפר מכל שנה, ובמהלכו מוסיפים להסביר ולבאר את נסיבות התופעה הזו למען שכל הלוקים בה יילכו ויתבוללו בתוך החברה ויהיו לתושבים מועילים.